ليا واکس WRA-802                      برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات      


مشخصات ساختاري
اين محصول، رها کننده قالب بر پایه واکس پلی اتیلنی و حلال می باشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
0.8-0.98 g/cm3                                             :دانسیته              
درصد جامد:                                      %15
 Flash point (حلال):                     29ºC

کاربرد
این محصول به عنوان رها کننده  قالب در هنگام تزریق فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر (flexible)  که در دمای 50 الی 65 درجه سانتی گراد پخت میشوند و به اصطلاح cold cure  هستند، طراحی گردیده است.

اطلاعات تكميلي
ظاهر این رها کننده ها به صورت خمیر شیری رنگ می باشد.
با توجه به ساختار و ويسكـوزيته ايـن محصـول، توصيه مي گـردد قبل از مصـرف با حلال رقیق گردد.
این رها کننده می بایست  با حلالهای هیدروکربنی آلیفاتیک رقیق گردد. بر اساس تجربیات حاصل از تستهای آزمایشگاهی و تست نزد مشتری این رها کننده می تواند تا 3 برابر با حلال رقیق گردد.
قبل از تزریق فوم باید زمان کافی جهت خشک شدن حلال و تشکیل فیلم مناسب از این محصول بر روی سطح قالب در نظر گرفته شود.

شرايط نگهداري  
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي محیط قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

ايمني صنعتي    
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم با بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.