لیاکریل WM-5052              برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت 

مشخصات ساختاري:
اين محصول نوعی رزین استایرن اکریلیک اصلاح شده با گروههای جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني:
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند
                                   7.5                                                                                       :PH              
ویسکوزیته در دمای  °25 سانتی گراد :                           21000m pas
حلالیت در آب:                                                                   محلول در آب
دانسیته در دمای °25 سانتی گراد :                                1.075g/cm3
 60°c                                                                                        :Tg              
 
 کاربرد:
این محصول  جهت آسیاب کردن انواع پیگمنت های معدنی و آلی  با درصد جامد بالا در محیط های آبی مناسب می باشد ساختار لیاکریل WM-5050  سبب سازگاری مناسب آن با انواع رزین های اکریلیک و رزین های  صنعت چاپ میگردد.

اطلاعات تکمیلی:
لیاکریل WM-5052 سبب افزایش شفافیت و براقیت در چاپ، میگردد.
باز کردن پیگمنت های آلی جهت ساخت خمیر رنگ، با قدرت رنگدهی بالا لیاکریل WM-5052 کاملا مناسب می باشد. 
 
شرايط نگهداري:  
اين محصول به مدت1سال و در دماي 30 تا 5- درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي:
از تماس مستقيم با  بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.
          
فرمولاسیون پیشنهادی ساخت خمیر رنگهای پایه آبی با استفاده از لیاکریل WM-5052 :
 
سفید زرد مشکی آبی بنفش قرمز قرمز خمیر رنگ
فرمولاسیون
27.1 44.3 54.3 44.3 49.2 51.3 44.3 آب
0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 ضد کف
7 15 8 15 15 15 15 WM-5052
- - - - - - 40 R-170 قرمز
- - - - - 33 - R-57:1 قرمز
- - - - 35 - - V-23 بنفش
- - - 40 - - - B-15:0 آبی
- - 37 - - - - N-330 دوده
- 40 - - - - - Y-83 زرد
65 - - - - - - 2190 تیتان
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.