لیاکریل    WM-5050              برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت 

مشخصات ساختاري:
اين محصول نوعی رزین استایرن اکریلیک اصلاح شده با گروههای جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني:
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
  
7.5                                                                             : PH              
ویسکوزیته در دمای °25  سانتی گراد:                   23000m pas
حلالیت در آب:                                                          محلول در آب
دانسیته در دمای °25  سانتی گراد:                       1.075g/cm3
70°c                                                                               :Tg              

 کاربرد:
لیاکریل WM-5050  جهت آسیاب کردن انواع پیگمنت های معدنی و آلی با درصد جامد بالا در محیط های آبی مناسب می باشد ساختار لیاکریل WM-5050  سبب سازگاری مناسب آن با رزین های اکریلیک و رزین های چاپ میگردد.

اطلاعات تکمیلی:
لیاکریل WM-5050 به دلیل ساختار مولکولی و جرم مولکولی بالا باعث بهتر دیسپرس شدن پیگمنت شده و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنت ها می گردد از این رو باعث افزایش شفافیت و براقیت  در چاپ، می گردد.
 
شرايط نگهداري:  
اين محصول به مدت 1 سال و در دماي 30 تا 5- درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي:
ازتماس مستقيم با  بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.
          
فرمولاسیون پیشنهادی ساخت خمیر رنگهای پایه آبی با استفاده از لیاکریل  WM-5050 :
 
سفید زرد مشکی آبی بنفش قرمز قرمز رنگ
فرمولاسیون
27.1 44.3 54.3 44.3 49.2 44.3 44.3 آب
0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 ضد کف
7 15 8 15 15 15 15 Liacryl 780
- - - - - - 40 R-170 قرمز
- - - - - 40 - R-112 قرمز
- - - - 35 - - V-23 بنفش
- - - 40 - - - B-15:0 آبی
- - 37 - - - - N-330 دوده
- 40 - - - - - Y-83 زرد
65 - - - - - - 2190 تیتان
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.