لیافزا S-4063       برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصول


مشخصات ساختاری 
این محصول محلولی از یک کوپلیمر با جرم مولکولی بالا به همراه گروه های جاذب پیگمنت می باشد. افزودنی S-4063  به عنوان عامل دیسپرس کننده و پایدار کننده پیگمنت عمل می کند و از این رو موجب می گردد خمیر رنگهایی با درصد جامد بالا و ویسکوزیته پایین و روان تولید گردد. 

مشخصات فنی
وضعیت ظاهری:                                           مایع با ویسکوزیته متوسط قهوه¬ای رنگ
درصد جامد:                                                   %1 ± 44 
1.6 mg KOH/g                                             : Amine Value              
 دانسیته:                                                         0.97g/cm3                                  
حلال ها:                                                         زایلن، بوتیل استات،MPA  

کاربرد
افزودنی S-4063  جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، آلی و به ویژه کربن بلک در خمیررنگ ها و پوشش های حلالی و مرکب های چاپ با پایه نیتروسلولز مناسب می باشد.

اطلاعات تکمیلی
افزودنی S-4063 به دلیل داشتن جرم مولکولی بالا و خواص قطبی می تواند درصد بالایی از پیگمنت را در شرایط پایدار دیسپرس نماید. این محصول زمان آسیاب را کاهش می دهد و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنت ها میگردد. از اینرو باعث افزایش براقیت و قدرت رنگدهی و همچنین کاهش ویسکوزیته می گردد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم :
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-50 7-15 7-15 5-2
 

شرايط نگهداري  
اين محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای °35- 5 سانتی گراد در بشکه های سالم و در بسته نگهداری می شود. این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود.
 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.