لیافزا S-4017                       برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری 
این محصول یک کوپلیمر با جرم مولکولی بالا به همراه گروه های جاذب پیگمنت می باشد. افزودنی S-4017 به عنوان عامل دیسپرس کننده و پایدار کننده پیگمنت عمل می کند و از این رو موجب میگردد خمیر رنگهایی با درصد جامد بالا و ویسکوزیته پایین و روان تولید میگردد.

مشخصات فنی
وضعیت ظاهری:                                           مایع با ویسکوزیته متوسط و قهوه ای رنگ
درصد جامد:                                                   %1 ± 99 
4 - 4.5 mg KOH/g Solid                                                  : Amine Value            
 دانسیته:                                                         1.093g/cm3                                  

کاربرد
افزودنیS-4017 جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی، آلی و به ویژه کربن بلک در خمیر رنگهای پایه های حلالی و مرکبهای چاپ با پایه نیترو سلولزی مناسب می باشد.

اطلاعات تکمیلی
افزودنیS-4017  به دلیل داشتن جرم مولکولی بالا و خواص قطبی می تواند درصد بالایی از پیگمنت را در شرایط پایدار دیسپرس نماید. این محصول زمان آسیاب را کاهش میدهد و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنتها میگردد. از اینرو باعث افزایش براقیت و قدرت رنگدهی و همچنین کاهش ویسکوزیته میگردد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
13-45 5-10 4-10 1-3

شرايط نگهداري  
اين محصول در مکانهای سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای °35- 5 سانتی گراد در بشکه های سالم و در بسته نگهداری میشود. این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی  
 از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود. 
 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.