لیافزا S-4016                       برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری 
لیافزا S-4016  محلولی از یک کوپلیمر یورتانی با جرم مولکولی بالا به همراه گروه های جاذب پیگمنت محلول در حلال های استاتی  می باشد. این افزودنی به عنوان عامل دیسپرس کننده و پایدار کننده پیگمنت عمل می کند و از این رو موجب می گردد خمیر رنگهایی با درصد جامد بالا و ویسکوزیته پایین و روان تولید گردد.    

مشخصات فنی
ظاهر:                                                     مایع با ویسکوزیته متوسط و قهوه ای رنگ
درصد جامد:                                          1% ± 85                                       
3.5 - 4 mg KOH/g                                   : Amine Value              
دانسیته:                                                1.055g/cm3    
حلال:                                                     بوتیل استات 

کاربرد
لیافزا S-4016 جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی، آلی و به ویژه کربن بلک درخمیر رنگهای پایه های حلالی و مرکب های چاپ با پایه نیترو سلولز مناسب می باشد.

اطلاعات تکمیلی
افزودنیS-4016  به دلیل داشتن جرم مولکولی بالا و خواص قطبی میتواند درصد بالایی از پیگمنت را در شرایط پایدار دیسپرس نماید. این محصول زمان آسیاب را کاهش میدهد. و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنتها میگردد. از اینرو باعث افزایش براقیت و قدرت رنگدهی و همچنین کاهش ویسکوزیته رنگ میگردد.
مرکبهای چاپ ساخته شده با این محصول در مقایسه با افزودنی S-4017 دارای ویسکوزیته پایینتری می باشند.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم :
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-50 5-10 5-10 5-20

شرايط نگهداري  
اين محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای  °35- 5 سانتی گراد در بشکه های سالم و در بسته نگهداری می شود. این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی 
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .
 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.