Liafza S-4012                                          برگه اطلاعات فني،ايمني و سلامت محصولات

مشخصات ساختاري
لیافزا S-4012 نوعی افزودنی دیسپرس کننده بر پایه پلی استر با جرم مولکولی بالا، جهت استفاده در سیستم های قطبی حلالی مناسب می باشد.

مشخصات فنی
وضعیت ظاهری:                                                مایع ویسکوز زرد رنگ
دانسیته در دمای °25 سانتی گراد :                 0.97g / cm3  
درصد مواد غیر فرار:                                            %1 ± 98 
ویسکوزیته:                                                           500-400
رنگ(گاردنر):                                                        max 8    
                   

کاربرد
لیافزا  S-4012  جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی و آلی ( به ویژه پیگمنت های آلی) در رنگهای تزئینی و پوشش های صنعتی و درسیستم های پلی استری، پلاستی سایزری و آلکیدی بکار می رود.

اطلاعات تکمیلی
لیافزا  S-4012  به جهت سازگاری با انواع رزین ها موجب افزایش براقیت، بهبود قدرت رنگدهی، بهبود روندگی و یکنواختی سطح شده  و با کاهش ویسکوزیته  سبب افزایش پیگمنت پذیری سیستم می گردد.
 
درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-22 2-5 8-15 0.5-1

شرايط نگهداري  
اين محصول به مدت1سال و در دماي °40 - 5 سانتی گراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
ازتماس مستقيم با پوست و چشم جلوگيري به عمل آيد.
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد، بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.