Liafza S-4011                                       برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات


مشخصات ساختاري
لیافزا S-4011 نوعی افزودنی دیسپرس کننده بر پایه روغن های گیاهی با جرم مولکولی بالا، جهت استفاده در سیستم های قطبی حلالی مناسب می باشد.

مشخصات فنی
وضعیت ظاهری:                                                     مایع ویسکوز زرد رنگ 
دانسیته در دمای °25 سانتی گراد :                     0.94g / cm3 
درصد مواد غیر فرار:                                                %100
ویسکوزیته در دمای °25 سانتی گراد :                  150 - 100     
رنگ(گاردنر):                                                            max 5  

کاربرد
لیافزا S-4011  جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی و آلی ( به ویژه پیگمنت های معدنی) در رنگهای تزئینی و پوشش های صنعتی و درسیستم های پلی استری، پلاستی  سایزری و آلکیدی بکار می رود. 

اطلاعات تکمیلی
لیافزا S-4011  به جهت سازگاری با انواع رزین ها موجب افزایش براقیت، بهبود قدرت رنگدهی، بهبود روندگی و یکنواختی سطح شده ، و با کاهش ویسکوزیته  سبب افزایش پیگمنت پذیری سیستم می گردد. 

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-22 2-5 8-15 0.5-1

شرايط نگهداري
اين محصول به مدت1سال و در دماي  °40 -5 سانتی گراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
ازتماس مستقيم با پوست و چشم جلوگيري به عمل آيد.
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.