Liafza S-3028                      برگه اطلاعات فني/ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری 
این محصول محلولی از یک کوپلیمر یورتانی با جرم مولکولی بالا و با گروه های جاذب پیگمنت محلول در حلال های استاتی می باشد. این افزودنی به عنوان عامل دیسپرس کننده و پایدار کننده پیگمنت عمل می کند و از اینرو موجب میگردد خمیررنگهایی با درصد جامد بالا و ویسکوزیته روان تولید گردد.

مشخصات فنی
ظاهر:                                                    مایع با غلظت متوسط، قهوه ای رنگ
نوع حلال:                                             هیدروکربنی
درصد جامد :                                         % 1±70
0.88 ± 0.01 gr/cm3                                                دانسیته                
 38 - 42 mgKOH/g                                 : Amine Value                

کاربرد
افزودنی S-3028 جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی، آلی و به ویژه کربن بلک در خمیر رنگهای  پایه حلالی و پلاستی سایزری مناسب می باشد.

اطلاعات تکمیلی
افزودنی S-3028  به دلیل داشتن جرم مولکولی بالا و خواص قطبی میتواند درصد بالایی از پیگمنت را در شرایط پایدار دیسپرس نماید. این محصول زمان آسیاب را کاهش میدهد. و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنتها میگردد. از اینرو باعث افزایش براقیت و قدرت رنگدهی و همچنین کاهش ویسکوزیته رنگ میگردد.

اطلاعات تکمیلی 
درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-50 5-10 5-10 1-3

شرايط نگهداري  
اين محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای ° 35- 5 سانتی گراد در بشکه های سالم و در بسته نگهداری می شود
این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی 
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .
 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.