Liafza S-3012                             برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصول


مشخصات ساختاری
این محصول محلولی از یک کوپلیمر یورتانی با جرم مولکولی بالا و با گروه های جاذب پیگمنت محلول در حلال های استاتی می باشد. این افزودنی به عنوان عامل دیسپرس کننده و پایدار کننده پیگمنت عمل می کند و از اینرو موجب میگردد خمیررنگهایی با درصد جامد بالا و ویسکوزیته روان تولید گردد.

مشخصات فنی
ظاهر:                                                        مایع با غلظت متوسط، قهوه ای رنگ
درصد جامد:                                              %1±90                                  
30-45mg KOH/g                                         :Amin Value
                
کاربرد
افزودنی S-3012 جهت دیسپرس کردن پیگمنتهای معدنی، آلی و به ویژه کربن بلک در خمیر رنگهای  پایه حلالی و پلاستی سایزری مناسب می باشد.

اطلاعات تکمیلی
افزودنیS-3012  به دلیل داشتن جرم مولکولی بالا و خواص قطبی میتواند درصد بالایی از پیگمنت را در شرایط پایدار دیسپرس نماید. این محصول زمان آسیاب را کاهش میدهد. و همچنین از طریق ممانعت فضایی مانع فولکول شدن مجدد پیگمنتها میگردد. از اینرو باعث افزایش براقیت و قدرت رنگدهی و همچنین کاهش ویسکوزیته رنگ میگردد.

اطلاعات تکمیلی
درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
کربن بلک پیگمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
15-50 5-10 5-10 1-3

شرايط نگهداري  
اين محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 35-5 درجه سانتی گراد در بشکه های سالم و در بسته نگهداری می شود.
این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود.
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.