لیافزاS-2041                 برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات


مشخصات ساختاري
لیافزا S-2041  یک محصول  پلیمری بر پایه پلی استر اصلاح شده به همراه گروههای جاذب پیگمنت میباشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت میگردند)
وضعیت ظاهری:                                                                                        مایع قهوه ای رنگ                
ویسکوزیته در دمای (Brook field) 25° سانتی گراد :                       710mPas
دانسیته:                                                                                                    1.08g/cm3     
درصد جامد:                                                                                               %1 ± 79 

کاربرد
لیافزا S-2041  جهت دیسپرس کردن انواع پیگمنتهای معدنی و آلی در محیط های آبی به منظور ساخت انواع خمیر رنگ بکار  می رود.

اطلاعات تکمیلی
افزودنی2041  S-در مقایسه با افزودنی S-2040 به دلیل وجود گروههای عاملی خاص  می تواند درصد بالایی از پیگمنت های معدنی و آلی را در سیستم های هیدروکربنی که قطبیت کمتری دارند در شرایط پایدار دیسپرس نماید و از ته نشینی و تجمع مجدد پیگمنت جلوگیری می کند و در نتیجه پوشش و براقیت خوبی به رنگ یا محصول نهایی می دهد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم :
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
20-30 15-25 20-30 5-10

شرايط نگهداري  
 اين محصول باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نگهداری در ظروف اصلی مهر و موم شده، به مدت 5 سال قابل نگهداری می¬باشد

ايمني صنعتي
از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم جلوگيري به عمل آید.
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.