لیافزا S-2040           برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
لیافزا S-2040 یک محصول  پلیمری بر پایه پلی استر اصلاح شده با گروههای جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
وضعیت ظاهری:                                                                                       مایع قهوه ای رنگ
حلالیت در آب:                                                                                         محلول در آب
ویسکوزیته در دمای (Brook field) 25° سانتی گراد :                       780mPas
دانسیته:                                                                                                    1.08g/cm3     
درصد جامد:                                                                                               %1 ± 77 
                                                                     

 کاربرد
لیافزا S-2040  جهت دیسپرس کردن انواع پیگمنتهای معدنی و آلی در محیط های آبی به منظور ساخت انواع خمیر رنگ بکار می رود.

 اطلاعات تکمیلی
افزودنی S-2040به دلیل وجود گروههای عاملی قطبی می تواند درصد بالایی از پیگمنت های معدنی و آلی را در آب در شرایط پایدار دیسپرس نماید و از ته نشینی و تجمع مجدد پیگمنت جلوگیری می کند و در نتیجه محصول نهایی دارای پوشش و براقیت مناسب میباشد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
20-30 15-25 20-30 5-10

شرايط نگهداري  
 اين محصول باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نگهداری در ظروف اصلی مهر و موم شده ، به مدت 5 سال قابل نگهداری می باشد.
 
ايمني صنعتي
 ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آید
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.