لیافزا S-2031                    برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
لیافزا S-2031  یک محصول  پلیمری بر پایه اسید چرب گیاهی اصلاح شده به همراه گروه های جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
وضعیت ظاهری:                                                                                         مایع قهوه ای رنگ               
حلالیت در آب:                                                                                            محلول در آب
ویسکوزیته در دمای (Brook field) 25°c سانتی گراد :                       482mPas
دانسیته:                                                                                                      0.96g/cm3    
درصد جامد:                                                                                                 %1 ±91   
                                                                          
کاربرد
لیافزا S-2031 جهت دیسپرس کردن انواع پیگمنتهای معدنی و آلی در محیط های آبی به منظور ساخت انواع خمیر رنگ بکار  می رود.

اطلاعات تکمیلی
افزودنی2031  S-در مقایسه با افزودنی S-2030 به دلیل وجود گروههای عاملی خاص  می تواند درصد بالایی از پیگمنت های معدنی و آلی را در سیستم های هیدروکربنی که قطبیت کمتری دارند در شرایط پایدار دیسپرس نماید و از ته نشینی و تجمع مجدد پیگمنت جلوگیری می کند و در نتیجه پوشش و براقیت خوبی به رنگ یا محصول نهایی می دهد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
20-30 15-25 20-30 5-10

شرايط نگهداري  
اين محصول باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نگهداری در ظروف اصلی مهر و موم شده، به مدت 5 سال قابل نگهداری می باشد.
 
ايمني صنعتي
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آید.
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.