لیافزا S-2030                    برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
لیافزا S-2030 یک محصول  پلیمری بر پایه اسید چرب گیاهی اصلاح شده به همراه گروه های جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
وضعیت ظاهری:                                                                                      مایع قهوه ای رنگ               
حلالیت در آب:                                                                                         محلول در آب
ویسکوزیته در دمای (Brook field) 25° سانتی گراد :                       590mPas
دانسیته:                                                                                                     0.95g/cm3     
درصد جامد:                                                                                                %1 ± 90
   
کاربرد
لیافزا S-2030  جهت دیسپرس کردن انواع پیگمنت های معدنی و آلی در محیط های آبی به منظور ساخت انواع خمیر رنگ بکار می رود.

اطلاعات تکمیلی
افزودنی S-2030به دلیل وجود گروه های عاملی پیگمنت دوست می تواند درصد بالایی از پیگمنت را درشرایط پایدار دیسپرس نماید و از ته نشینی و تجمع مجدد پیگمنت جلوگیری می کند در نتیجه پوشش و براقیت خوبی به رنگ یا محصول نهایی می دهد.

درصد مصرف پیشنهادی بر اساس میزان مصرف پیگمنت در سیستم
 
کربن بلک پیکمنت های معدنی پیگمنت های آلی تیتان
20-30 15-25 20-30 5-10

شرايط نگهداري  
 اين محصول باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نگهداری در ظروف اصلی مهر و موم شده ، به مدت 5 سال قابل نگهداری می باشد.
 
ايمني صنعتي   
 از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم جلوگيري به عمل آید.
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.