لیافزا  S-2017                    برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
لیافزا S-2017  یک محصول  پلیمری بر پایه اسید چرب گیاهی اصلاح شده با گروههای جاذب پیگمنت می باشد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
ظاهر:                                                                                         مایع قهوه ای رنگ             
حلالیت در آب:                                                                        قابل دیسپرس شدن
1150 mPas                           :25°c (Brookfield)ویسکوزیته در دمای                
370 - 380 mg KOH/g                                                                         :Amin Value               
0.98 g/cm3                                                                                   :دانسیته                

 کاربرد
لیافزا S-2017  جهت آسیاب کردن انواع پیگمنتهای معدنی و آلی به ویژه  پیگمنت های آلی در محیط های آبی بکار می رود و به دلیل وجود گروههای عاملی خاص باعث بهتر دیسپرس شدن پیگمنت شده و از ته نشینی و تجمع مجدد پیگمنت جلوگیری می کند.
 
اطلاعات تکمیلی
این افزودنی سبب بهبود پراکندگی، افزایش مقاومت ، کاهش ویسکوزیته و افزایش براقیت رنگ می گردد
لیافزا S-2017 جهت ساخت مرکب چاپ پایه آب و رنگ های تزئینی کاربرد دارد
لیافزا S-2017 جهت رسیدن به کمترین ویسکوزیته و بهترین عملکرد در سیستم های پایه آبی در PH=9-10 استفاده گردد
محصولات ساخته شده با لیافزا S-2017   دارای ویسکوزیته پایین تر نسبت به لیافزا S-2016   می باشند.

شرايط نگهداري  
اين محصول باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نگهداری در ظروف اصلی مهر و موم شده ، به مدت 5 سال قابل نگهداری می باشد.
 
ايمني صنعتي
ازتماس مستقيم با بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.
 
فرمولاسیون پیشنهادی       
فرمولاسیون پیشنهادی ساخت خمیر رنگهای پایه آب با استفاده از لیافزا S-2017 :

 
PB 15:3 PR-112 PR-170 PY-14 PY-83 PY 13 PY 42 PW 6 فرمولاسیون
55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 38.2 28.2 آب مقطر
8 8 8 8 8 8 5 5 S-2017
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1 1 ضد کف
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ضد کپک
35 35 35 35 35 35 55 65 پیگمنت
- - - - - - 0.3 0.3 غلظت دهنده
 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرف كننده مي باشد.