ليافزاهاي سري  LE-550              برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات         

مشخصات ساختاري
اين محصولات ، بايندرهاي كازئيني پايه آب مي باشند.
 
موارداستفاده
اين محصولات به عنوان افزودني دررنگهاي پايه آب صنعت چرم طبيعي استفاده  مي گردند و باعث افزاش براقيت و همچنين كاهش زمان خشك شدن رزينهاي مورد استفاده مي شوند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نام شاخص استانداردمربوطه نـا م واحـد مقدار
گرانروي ASTM D 1200)فورد کاپ 100 ml ، نازل2)     ثانيه 60-50
PH (ASTM E70) ___ 5.9-7
 
اطلاعات تكميلي
اين محصولات به تنهايي قابل استفاده نمي باشند و همانگونه كه ذكر گرديد به عنوان براق كننده و خشك كننده در رنگهاي مورد مصرف در صنعت چرم طبيعي قابل استفاده مي باشند.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
درصورت بازنمودن درب بشكه از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدرو از تماس مستقيم محصول باپوست بدن وچشم اجتناب گردد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.