ليافزاهاي  سريLE- 512                      برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات        

مشخصات ساختاري
اين محصولات جزو افزودنيهاي سيليكوني پايه حلالي مي باشند.
 
موارداستفاده
اين محصولات به عنوان نرم كننده، براق كننده و همچنين به عنوان بهبود دهنده قدرت سايش در لاك هاي نيتروسلولزي  مورد مصرف در صنعت چرم طبيعي  قابل استفاده مي باشند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نام شاخص استانداردمربوطه نـا م واحـد مقدار
گرانروي ASTM D 1200)فورد كاپ100 ml،  نازل(2        ثانيه 60-50
 
اطلاعات تكميلي
اين محصولات به تنهايي قابل استفاده نمي باشند و صرفا به عنوان نرم كننده، براق كننده و افزايش دهنده قدرت سايش درلاك هاي نيتروسلولزي مورد مصرف درفينيشينگ چرم طبيعي قابل مصرف مي باشند.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال ودردماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
درصورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل نماييد.
 
ايمني صنعتي
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد درانبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
حتي المقدور ازتماس مستقيم با پوست بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.
 
 نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.