خميررنگ هاي سري TP-600                   برگه اطلاعات فني، ایمنی و سلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين سری از  محصولات، خميررنگ هاي پايه آب( پيگمنت هاي معدني و يا آلي ديسپرس شده در آب) مي باشند كه برای استفاده در رنگرزی نهایی منسوج نبافته قابل استفاده می­باشد.

موارد استفاده
 این سری از محصولات جهت رنگرزی منسوجات نبافته طراحی گردیده ­اند.  
 
مشخصات فني
 
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
PH ( ASTM E 70) ---- 6-8.5
شیدسنجی: بر روی شیشه فلوت به وسیله فیلم اپلیکاتور 50 میکرون فیلم تهیه شده و در مقایسه با مرجع شیدسنجی می­گردد.   

اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور در كليه فام هاي پايه و تركيبي بنا به درخواست مشتری قابل عرضه مي باشند.
توصيه مي گردد خمير رنگهاي فوق قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
نام محصول كد محصول C.I. NO پایداری حرارتي(Cº)در مدت 5 دقیقه مقاومت نوري  مقاومت قلیایی
لیاپیست سفید TP-600   W6 200 5-6 5
لياپيست زرد TP – 610 Y13 200 5-6 5
لياپيست کارامل TP – 620 Y42 200 7-8 5
لياپيست قرمز TP – 630 R170 200 7 5
لياپيست آبي TP – 660 B15:0 200 8 5
لياپيست آبي TP – 661 B15: 3 200 8 5
لياپيست مشكي TP - 670 B7 220 8 5
لياپيست سبز TP– 680 G7 200 8 5
 
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
مقاومت قلیایی 5 عالی می­باشد.

شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال در دماي10 تا 40 درجه سانتي گراد قابل نگه داري مي باشند.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
از یخ زدگی و قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب  جلوگیری به عمل آید.

ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

 
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود توصيه مي شود مصرف كننده سازگاري مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده است.